Omgaan met sociale calamiteiten

Gisteren een boeiende training mogen verzorgen bij een gemeente. Thema: omgaan met sociale calamiteiten. In het voortraject voor de zomer eerst met alle betrokken partijen een calamiteitenplan opgesteld. Na goedkeuring door het college van B&W net voor de zomer, was het nu tijd om de werking van het plan te trainen aan de hand van een waargebeurd verhaal. Met een gezamenlijke swot-analyse door de lokale driehoek, het bestuur, zorg en veiligheid.

collage-2016-10-20-13_17_56